Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Momentálně se připravujeme na novou sezónu a máme zavřeno. Budeme tu pro Vás opět od března/dubna, v závislosti na počasí. Aktuální info najdete vždy zde, na našem webu. Když nám ale předem zavoláte a teple se oblečete, rádi pro Vás prodejnu otevřeme i v zimním období 😉

Podkladní vrstvy pod dlažbu

Přečtěte si, jak připravit štěrkovou podkladovou vrstvu pro správnou pokládku dlažby.

Základním krokem pro správné položení dlažby je vytvořit správný podklad.

Podkladní vrstvy pod betonovou dlažbu

Podklad pod betonovou dlažbu je tvořen z několika vrstev různého kameniva. Jejich složení závisí na předpokládaném zatížení povrchu. Složení podkladních vrstev se může kromě zatížení plochy měnit i v závislosti na konkrétních geologických podmínkách dané lokality. Správné složení podkladních vrstev může garantovat pouze odborná firma, která se pokládkou zabývá. Tento článek slouží pouze pro orientaci a není kompletním a vyčerpávajícím návodem na pokládku betonové dlažby. Pro představu vám představíme několik variant podkladu pro různá zatížení.

Obecný postup při přípravě podkladní vrstvy

Nejprve je třeba dostatečně zhutnit zemní pláň (tlakem 30-45 MPa), nad kterou bude provedena pokládka. Hutnit budeme i jednotlivé podkladní vrstvy. Nehutníme pouze konečnou podkladní vrstvu, do které provádíme pokládku dlažby. Tu stahujeme pomocí latě. Jako vodítko latě nám může posloužit například profilovaná trubka.

Konečná pokládka betonové dlažby se vždy provádí do kvalitní kamenné drtě frakce 4-8 mm (případně 2-5 mm). Drť musí být bez prašných částic. Jako separační vrstvu pro oddělení zhutněné zemní pláně od podkladních drtí můžete použít vhodnou geotextilii. Tím dokonale zabráníte promísení jednotlivých vrstev a zvýšíte kvalitu podkladu.

Vyspádování podkladních vrstev a dlažby je záležitostí odborné konzultace, kterou lze jedině doporučit.

www.kamenplus.cz

Zavřít